Radio Högsby 90,9

Vi startar igen!

En ny studio kommer att byggas upp på Högsby Utbildningscenter och vi räknar med att vara klara för att gå ut med musik i etern senast den 27 november.

Vi ser verksamheten i Radio Högsby som en ständigt föränderlig process där allas idéer är välkomna och som i möjligaste mån ska inkluderas. Alla är varmt välkomna att engagera sig och bidra med sina idéer!
Hör av dig om du är intresserad till: Jonas Andersson, mob: 070-6456532

Denna sida är under uppbyggnad!


Radio Högsby 90,9 är en radiokanal som drivs av Högsby Närradioförening. Vi är en öppen mötesplats för alla som är intresserade av att med radion som plattform ägna sig åt journalistik, information, idé- och kunskapsutbyte, kultur, musik, samtal och filosofi, m.m.
Radio Högsby 90,9 ska vara både ett komplement och ett alternativ till de stora medierna. Vår filosofi bygger på att ge utrymme för kreativitet och nyskapande, att förmedla så många perspektiv som möjligt, att ge tid för reflektion och eftertanke samt främja det goda samtalet. Vi bevakar och informerar om det som händer, men bidrar också till att det händer något.
Vi vill bidra till att kommunens invånare kommer varandra närmare, får nya kunskaper och insikter, och har roligt tillsammans. Vi vill vara ett verktyg för god samhällsutveckling!